Clb Bong Da Phu Tho
Clb Bong Da Phu Tho
1-0
Binh Phuoc FC
Binh Phuoc FC
23 Eylül 2022 12:00

İstatistikler

Clb Bong Da Phu Tho
Clb Bong Da Phu Tho
Binh Phuoc FC
Binh Phuoc FC

Önemli Anlar

Clb Bong Da Phu Tho
1-0
Binh Phuoc FC
Gol!
6'