Bulgaristan (K)
Bulgaristan (K)
0-2
İsrail (K)
İsrail (K)
23 Haziran 2022 19:00

İstatistikler

Bulgaristan (K)
Bulgaristan (K)
İsrail (K)
İsrail (K)

Önemli Anlar

Bulgaristan (K)
0-2
İsrail (K)
29'
Gol!
32'
Gol!